ระบบบันทึกข้อมูลและพริ้นท์ใบสมัคร *อ่านก่อนใช้งาน*

Post date: Mar 14, 2017 6:42:48 AM

กรุณาอ่านคู่มือและขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกอบการบันทึกใบสมัคร

1. เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >>เลือก "ใบสมัคร ม.1" หรือ "ใบสมัคร ม.4" (ลิ้งด้านล่าง)

กรอก เลขประชาชนผู้สมัคร 13 หลัก และ วันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปปปป (ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้)

ตัวอย่าง*เช่น 6 มีนาคม 2545 กรอก 06/03/2545 กดเมนู "1.กรอกใบสมัครใหม่"

2. กรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุ(ตัวอย่างด้านล่าง)

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/01.jpg?attredirects=0

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/02.jpg?attredirects=0

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/03.jpg?attredirects=0

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน กด "บันทึกใบสมัคร"

** บางช่องไม่มีความจำเป็นในการกรอกข้อมูล ให้เว้นว่างไว้ **

ก่อนทำการบันทึกข้อมูล,พิมพ์ใบสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

*** เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง ***

3. การพิมพ์ใบสมัคร

1. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้สมัคร อีกครั้ง

2. เลือกเมนูที่ "3.พิมพ์ใบสมัคร"

3. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก "2.แก้ไขใบสมัคร"

4. ยื่นใบสมัคร

1. นำใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน ระเบียบการ นำมายื่นตาม

วันเวลาที่เลือกวันสมัครจริง ณ.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ( 2 รอบ / วัน )

รอบเช้า เวลา 08.30น. - 12.00น. รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.30น.

> เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ <

พบปัญหาบันทึกข้อมูล สามารถมาบันทึกได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.

กรุณาอ่านคู่มือและขั้นตอนอย่างละเอียด ในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลใบสมัค

**มีปัญหาเรื่องระบบบันทึกข้อมูลพูดคุยที่ facebook fanpage*

ในวันและเวลาราชการ (จ-ศ 8.00 น. - 16.30น.)

> เฟสบุ๊คแฟนเพจ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ <

> www.facebook.com/skburanaschool <