หน้าหลัก

ประกาศ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร onilne

สามารถมาดำเนินการได้ที่ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ทางโรงเรียน มีบริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร

ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.

> เข้าใช้งานระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ คลิก <

พบปัญหาบันทึกข้อมูล สามารถมาบันทึกได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.

กำหนดการยื่นใบสมัคร 25-28 มี.ค. 2561 ณ.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ( 2 รอบ / วัน )

รอบเช้า เวลา 08.30น. - 12.00น.

รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.30น.

ระเบียบการรับสมัคร ม.1, ม.4 ทั่วไป/ความสามารถพิเศษ คลิก

ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ เว็ปไซต์ www.skburana.ac.th

กรุณาอ่านระเบียบการ, ขั้นตอนการใช้งานก่อน การบันทึกข้อมูลพิมพ์ใบสมัครอย่างละเอียด

001