กรุณาอ่านคู่มือและขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกอบการบันทึกใบสมัคร

1. เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >>เลือก "ใบสมัคร ม.1" หรือ "ใบสมัคร ม.4"  (ลิ้งด้านล่าง)

 กรอก เลขประชาชนผู้สมัคร 13 หลัก และ วันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปปปป (ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้) 
ตัวอย่าง*เช่น 6 มีนาคม 2545  กรอก 06/03/2545    กดเมนู "1.กรอกใบสมัครใหม่"


2. กรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุ(ตัวอย่างด้านล่าง)
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/01.jpg?attredirects=0
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/02.jpg?attredirects=0
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/freshy/home/b/03.jpg?attredirects=0
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน กด "บันทึกใบสมัคร"

** บางช่องไม่มีความจำเป็นในการกรอกข้อมูล ให้เว้นว่างไว้ **
ก่อนทำการบันทึกข้อมูล,พิมพ์ใบสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
 *** เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง ***


3. การพิมพ์ใบสมัคร


1. กรอก เลขประจำตัวประชาชน  และ วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้สมัคร อีกครั้ง
2. เลือกเมนูที่ "3.พิมพ์ใบสมัคร
3. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก "2.แก้ไขใบสมัคร


4. ยื่นใบสมัคร

1. นำใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน ระเบียบการ นำมายื่นตาม
 วันเวลาที่
เลือกวันสมัครจริง 
ณ.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ( 2 รอบ / วัน )
รอบเช้า  เวลา 08.30น. - 12.00น.     รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.30น. 


พบปัญหาบันทึกข้อมูล สามารถมาบันทึกได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.

กรุณาอ่านคู่มือและขั้นตอนอย่างละเอียด ในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลใบสมั

**มีปัญหาเรื่องระบบบันทึกข้อมูลพูดคุยที่ facebook fanpage*
ในวันและเวลาราชการ (จ-ศ  8.00 น. - 16.30น.)