ประกาศ
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร onilne
 สามารถมาดำเนินการได้ที่ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ทางโรงเรียน มีบริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร 
 ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.


 
 > เข้าใช้งานระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ คลิก <

พบปัญหาบันทึกข้อมูล สามารถมาบันทึกได้ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.


กำหนดการยื่นใบสมัคร 25-28 มี.ค. 2561  
ณ.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ( 2 รอบ / วัน )
รอบเช้า  เวลา 08.30น. - 12.00น.
รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.30น.


ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ เว็ปไซต์ www.skburana.ac.th

กรุณาอ่านระเบียบการ, ขั้นตอนการใช้งานก่อน การบันทึกข้อมูลพิมพ์ใบสมัครอย่างละเอียด001